Hogyan ismerik meg a babák a társas világot?

Hogyan ismerik meg a babák a társas világot?

A Babalabor kiemelt célja a társas megismerés folyamatainak feltárása. Vajon a fejlődés során miképp kezdik el a babák megérteni az őket körülvevő társas világot?


 

Te is úgy értetted, ahogyan én?

Az elmúlt években számos olyan kísérleti eredmény látott napvilágot, amelyek magas szintű kognitív funkciók rendkívül korai meglétére utalnak. Ilyen például mások vélekedéseinek megértése (más néven tudatelmélet), ami már akár 7 hónapos korban, illetve a szavak jelentésének feldolgozását jelző, N400 nevű agyhullám, ami már 9 hónapos korban megjelenik. Jelen kutatásunkban, amely során egy bábszínházi előadás közben egy speciális műszerrel a babák agya által termelt rendkívül gyenge elektromos jeleket mérjük, arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon milyen kapcsolat állhat fent a nyelv és a tudatelmélet fejlődése között között. Előzetes kísérleti eredményeink arra utalnak, hogy akár már 14 hónapos babáknál is olyan agytevékenység jelenik meg, amely arra utal, mintha egy, a jelenlétükben lévő másik személy szempontjából is feldolgoznák a beszédet, és észre veszik, ha beszélgető partnerük félreérthetett valamit. Noha az eredmények rendkívül ígéretesek, további alapos vizsgálatokat igényelnek – ezek a kutatások folynak most is. (2022 ősz)

 

Ügyes vagy, ezzel a játékkal így lehet játszani - pedagógiai támogatás játékexploráció közben

A gyermekek fejlődésük során nap mint nap új élményekkel, tudással találkozhatnak, gazdagodhatnak. Ennek az ismeretnek az elsajátítása történhet egyénileg, különböző tanítási folyamat (pl. adott tárgy, szabály működésének bemutatása, elmagyarázása) útján, valamint a kettő ötvözésével is. 

Sok vizsgálat eredményei mutatják,  hogy a gyermekek ügyesen felhasználják a tárgyak és a világ felfedezése során is azt az információt, amit egy felnőtt korábban át adott nekik. Ez azt is jelenti, hogy az előzetesen szerzett információ befolyásolja az újszerű játékok felfedezését, viszont még kérdéses, hogy a gyermeki felfedezés folyamatát hogyan alakítják a különböző intervenciók.

Ebben a 4 - 6 éveseknek szóló kutatásban arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan alakul a gyermekek felfedezési viselkedése akkor, ha az instrukció nem a tárgy bemutatása előtt történik, hanem az exploráció közben kapnak visszajelzést az információszerzésükre a gyerekek. (2022 tél)