Kategorizáció közös tudás alapján

Oláh Kata | 2017.07.27.
Kategorizáció közös tudás alapján
A gyerekek, hasonlóan a felnőttekhez, rendelkeznek valami kezdetleges fogalommal az emberi csoportokról, kategóriákról, azonban közel sem foglalkoznak annyi különbségtétellel, mint a felnőttek. Ebben a kutatásban azt mutattuk meg, hogy amikor a gyerekek másokat kategorizálnak, az egyik fontos dolog, amit megfigyelnek, hogy a másik személy viselkedése mennyire felel meg a kulturális normáknak.

Ez az elképzelés a funkció tanulás keretében jól tesztelhető. Vannak eredmények, többek között a saját kutatócsoportunkban (lásd: Eszköztanulás a kulturális térben – kölcsönös kizárás elve), amik azt mutatják, hogy a gyerekek kulturális funkciókat csak a saját kulturális csoporthoz tartozó (pl. anyanyelvi) személyektől tanulnak meg. Következésképpen, ha egy eszköz használatával egy külföldi személy ismerteti meg a gyermeket, az nem vezet funkció elsajátításához és így aránytévesztéshez sem. Ezt az elképzelést 3 éves gyerekek bevonásával teszteltük. A résztvevők magyarul, vagy németül beszélő modell eszközhasználatát figyelték meg, majd lehetőségük volt ugyanazt a célt maguknak is elérni. Azonban egyik rendelkezésükre álló eszköz sem pont ugyanolyan volt, mint amit a modell használt: az egyik ugyanúgy nézett ki, de túl nagy volt ahhoz, hogy sikeresen alkalmazható legyen, a másik máshogy nézett ki, de méretéből adódóan alkalmas volt a cél elérésére. Eredményeink azt mutatják, hogy az aránytévesztés valóban az anyanyelvi modellt látott gyerekek körében volt a magasabb, azaz az aránytévesztés jelensége a kultúra előíró jellegéből, a kultúrához tartozás erős motivációjából fakad.