Új tanulmány a gyermekek proszociális viselkedéséről

2020.10.16.
Új tanulmány a gyermekek proszociális viselkedéséről

Gratulálunk laborunk vezetőjének, Király Ildikónak, akinek nemrég jelent meg egy, többek között Somogyi Eszterrel közösen szerzett folyóiratcikke. A tanulmány célja annak feltárása volt, hogy az óvodáskorú gyermekek proszociális viselkedésére, mint a segítségnyújtás és az együttműködés, milyen hatással van a másik személy csoport-hovatartozása.

A vizsgálat során a gyermekek először megismerkedtek két kísérletvezetővel, akik közül az egyik minden esetben a gyermekek anyanyelvén beszélt, míg a másik a gyermekek egy csoportja esetében az anyanyelvükön szólalt meg, míg egy másik csoport esetén egy idegen nyelven. A kutatás során tehát a csoport-hovatartozást a nyelv jelölte, amely fontos jelzése lehet a személy kulturális hátterének. A gyermekeknek ezután különböző, beszédet nem igénylő feladatok során kellett ez utóbbi kísérletvezetőnek segíteniük vagy együttműködniük vele.

Az eredmények szerint míg a 4 évesek viselkedése esetében nem számított, hogy a felnőtt milyen nyelven beszélt, addig az 5 éveseknek több jelzésre vagy felszólításra volt szükségük ahhoz, hogy az idegen nyelvet beszélő személynek segítséget nyújtsanak vagy együttműködjenek vele. A vizsgálat eredményei továbbá arra is rámutattak, hogy a gyermek korától és a felnőtt által beszélt nyelvtől függetlenül a segítségnyújtás gyakoribb volt, mint az együttműködés.

Ezek arra engednek következtetni, hogy a gyermekek növekedésük során egyre inkább szelektívvé válnak a tekintetben, hogy kinek segítenek vagy kivel működnek együtt, mely szelekció megtörténhet a beszélt nyelv mint kulturális csoporttagságot meghatározó jel alapján.