Eszköztanulás a kulturális térben – kölcsönös kizárás elve

Elekes Fruzsina | 2017.08.10.
Eszköztanulás a kulturális térben – kölcsönös kizárás elve

Négyéves korú gyerekek nem tanulnak válogatás nélkül bárkitől. Eredményeink szerint, ha eszközök funkciójának elsajátításáról van szó, a gyerekek inkább az anyanyelvi modellek viselkedésére hagyatkoznak, mintsem egy idegen nyelven beszélőére: kölcsönösen kizáró eszköz – funkció párokat akkor hoznak létre, ha az információ forrása a saját kulturális csoporthoz tartozik.

Az eszközökkel kapcsolatos kulturális tudás elsajátítása nem csak abból áll, hogy megtanuljuk, hogy egy bizonyos eszközt mire használjunk. A közös szokásrendszer azt is előírja, hogy az adott eszközt a kulturálisan meghatározott funkción túl, más célokra nem alkalmazhatjuk (bármennyire logikusnak tűnik is például fésülködni egy villával). Ennek megfelelően, az eszközfunkciók elsajátítását gyermekkorban az úgynevezett kölcsönös kizárás elve segíti: a gyerekek elvárják, hogy egy eszközhöz csak egy cél kapcsolódjon. Következésképpen, ha másik célt kell elérni, arra egy másik eszköz lesz való.
Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy szelektálnak-e 4 éves gyerekek kulturális háttér mentén, amikor funkciókat tanulnak meg másoktól. A résztvevő gyerekek egy részéhez egy fiatal kutatási asszisztens magyarul, másik részéhez románul szólt néhány mondatot. Ezt követően a modell bemutatta, amint egy újszerű eszközzel elér valamilyen látványos célt (pl. felkapcsol egy égőt). A teszt helyzetben a gyerekeknek lehetőségük volt játszani egy új tárggyal, például megpróbálhattak egy apró játékot kipiszkálni egy vékony csőből, amihez azonban valamilyen eszköz használatára volt szükség. Két eszköz állt rendelkezésükre: az, amelyiket korábban a modell az égő felkapcsolására használt, illetve egy korábban nem látott eszköz. Melyiket választják vajon a gyerekek céljuk elérésére?
Eredményeink szerint 4 évesek anyanyelvi modell esetében az új cél elérésére a korábban nem használt eszközt választják, míg a román modell viselkedésének megfigyelése után véletlenszerűen választanak a teszthelyzetben. Ez arra utal, hogy 4 éves gyerekek a bemutatott funkciót kölcsönösen kizáró módon társítják az eszközhöz, ha a modell anyanyelvi. Azonban a nyelvhasználata alapján más kulturális csoporthoz tartozó személy viselkedéséből nem következtetnek az eszköz funkciójára és így az nem is lesz a kölcsönös kizárás alapja.