Andrási Krisztina

 

Andrási Krisztina
Doktorjelölt

2015 őszén csatlakoztam a labor munkájába, egy, a szakdolgozatomhoz kapcsolódó kutatás keretein belül, amely során azt vizsgáltuk, vajon az óvodás korú gyerekek másként általánosítják-e azt az információt, amelyet egy saját kultúrájukba tartozó felnőtt oszt meg, ahhoz viszonyítva, melyet egy más kultúrában jártas felnőtt tanít nekik. Diplomázásomat követően 2 évig a CEU Babakutató laborjában dolgoztam asszisztensként, 2018 őszétől pedig PhD hallgatóként csatlakoztam ismét az ELTE Babalabor csapatához. Kutatásaimban arra vagyok kíváncsi, vajon a gyermekek hogyan értik meg a társas konvenciókat; ezen belül is azt, hogy ezek közösséghez kötöttek (szemben például a morális normákkal, melyek univerzálisak), és így alkalmazhatóságuk helyzetről helyzetre változik.

Önéletrajz

MTMT adatbázis

 

Oktatási tevékenység

 

Oktatott kurzusok:

2020/2021-es tanév:

Csecsemő- és gyermekvizsgálatok (PSZB17-132:2)

Kutatási terepgyakorlat az általános pszichológia területén (PSZB17-114)

Korábban:

Szociális kogníció és tudat (Oláh Katalinnal) (PSZM17-KF-105)

Kísérletezés módszertana (PSZB17-132:1)

Témavezetések:

Kulturális tanulás óvodás korosztályban, kísérleti alapú, interaktív helyzetekben (például: tanító személy csoporttagságának hatása a hosszú távú tanulásra, társas konvenciók megértése óvodás korosztályban).


Publikációk

Előkészületben:

Andrási, K., Király I. (preprint). “The red spots are now lava, we shouldn’t step on them” – the joint creation of novel arbitrary social contexts in pretend play, PsycArXiv, https://psyarxiv.com/cjqwp

Andrási, K., Schvajda, R., Király, I. (in press). Young children expect pretend object identities to be known only by their partners in joint pretence. British Journal of Developmental Pscyhology

Andrási, K., Schvajda, R., Elekes, F., & Király, I. (in press). A közös figyelem fejlődése és jelentősége csecsemőkorban. Szerkesztett kötet munkacíme: Figyelem a gyakorlatban (szerk: Zsidó, A., Lábadi, B.)