Andrási Krisztina

 

Andrási Krisztina
PhD hallgató, Kutatási asszisztens

2015 őszén csatlakoztam a labor munkájába, egy, a szakdolgozatomhoz kapcsolódó kutatás keretein belül, amely során azt vizsgáltuk, vajon az óvodás korú gyerekek másként általánosítják-e azt az információt, amelyet egy saját kultúrájukba tartozó felnőtt oszt meg, ahhoz viszonyítva, melyet egy más kultúrában jártas felnőtt tanít nekik. Diplomázásomat követően 2 évig a CEU Babakutató laborjában dolgoztam asszisztensként, 2018 őszétől pedig PhD hallgatóként csatlakoztam ismét az ELTE Babalabor csapatához. Kutatásaimban arra vagyok kíváncsi, vajon a gyermekek hogyan értik meg a társas konvenciókat; ezen belül is azt, hogy ezek közösséghez kötöttek (szemben például a morális normákkal, melyek univerzálisak), és így alkalmazhatóságuk helyzetről helyzetre változik.

Önéletrajz

MTMT adatbázis

 

Oktatási tevékenység

 

Oktatott kurzusok:

2020/2021-es tanév:

Csecsemő- és gyermekvizsgálatok (PSZB17-132:2)

Kutatási terepgyakorlat az általános pszichológia területén (PSZB17-114)

Korábban:

Szociális kogníció és tudat (Oláh Katalinnal) (PSZM17-KF-105)

Kísérletezés módszertana (PSZB17-132:1)

Témavezetések:

Kulturális tanulás óvodás korosztályban, kísérleti alapú, interaktív helyzetekben (például: tanító személy csoporttagságának hatása a hosszú távú tanulásra, társas konvenciók megértése óvodás korosztályban).