Galambos Ágoston

 

Galambos Ágoston
Doktorjelölt

Fő kutatási irányom a különböző szociális ingerek viselkedésre tett hatása. Jelenleg a következő témákban folynak vizsgálataink.

Arcészlelés: hogyan dolgozzuk fel az arcokat, ezeket a szociálisan kimagaslóan fontos ingereket? Speciális-e az arcészlelés, azaz különbözik-e más vizuális tárgyak feldolgozásától? Az ezeket a kérdéseket megcélzó kutatásunkban gyermekek és felnőttek vizuális letapogatási mintázatát hasonlítjuk össze szemmozgáskövető berendezéssel (eye-tracker), változatos orientációjú és típusú ingeranyagon. A bemutatott képek speciálisak, ugyanis csak félig tartalmaznak információt, a fotók másik fele üres, így az ún. kiegészítő szemmozgásokról is nyerhetünk adatokat. Ezzel a vizsgálatunkkal közelebb juthatunk az arcészlelés (feltételezett) specifikusságának, kontextus-függésének feltárásához.

Segítő viselkedés vizsgálata: összehasonlító, kutyákat és három éves gyerekeket érintő kutatásunkban a pozitív és negatív szociális élmények viselkedésformáló hatását mérjük fel. Az érzelmi előhangolást követően a résztvevőket (kutyák és gyerekek) játékos helyzetbe hozzuk, és a társ segítésére irányuló cselekedeteket hasonlítjuk össze a pozitív és a negatív tónusú érzelmek esetében.
Hasonló kísérleti manipulációt alkalmazó kutatásunkban a kutyák alvása és a megelőző társas tapasztalat hatását mértük fel: sikerült kimutatni, hogy a kutyák alvásában minőségi és mennyiségi különbségek jelentkeznek annak függvényében, hogy milyen társas élményt élnek át az alvás előtt. A szociális partner puszta jelenlétének hatását célozza meg a többszörös tárgykövetéses paradigmát (multiple object tracking) alkalmazó vizsgálatunk. Elsődleges kutatási kérdésünk, hogy változik-e (s ha igen, milyen irányban) a többszörös tárgykövetésben nyújtott teljesítmény (amikor egy monitoron meghatározott számú mozgó tárgyat kell követni) annak hatására, hogy a feladatot nem egyedül, hanem egy társsal végezzük.

A dajkabeszéd (motherese) speciális intonációs mintázatának potenciális funkcióját próbáljuk feltárni a gyermekeket érintő kiváltott potenciál technikát (EKP) alkalmazó vizsgálatunkban, ahol az említett speciális nyelvnek nemcsak a felnőtthöz intézett (adult-directed) beszéd nonverbális jellemzőitől való eltérését, hanem a kutyákhoz szóló (dog-directed vagy doggerel) beszédstílushoz való közelségét is szeretnénk jobban megvizsgálni.

Önéletrajz

MTMT adatbázis

Publikációk

2018

Galambos, Á., Turcsán, B., Oláh, K., Elekes, F., Gergely, A., Király, I., & Topal, J. (2018). Visual fixation patterns during viewing of half-face stimuli in adults: an eye-tracking study. Frontiers in Psychology, 9, 2478.


2017

Kis A., Gergely A., Galambos Á., Abdai J., Gombos F., Bódizs R., Topál J. (2017). Sleep macrostructure is modulated by positive and negative social experience in adult pet dogs. Proc. R. Soc. B, 284: 20171883.

Gergely A., Faragó T., Galambos Á., Topál J. (2017). Differential effects of speech situations on mothers’ and fathers’ infant-directed and dog-directed speech: An acoustic analysis. Nature Scientific Reports, 7: 13739.

Kis, A., Gergely, A., Galambos, Á., Abdai, J., Gombos, F., Bódizs, R., & Topál, J. (2017). Sleep macrostructure is modulated by positive and negative social experience in adult pet dogs. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences284(1865), 20171883.