Király Ildikó

 

Dr. Király Ildikó
Tanszékvezető egyetemi tanár, Laborvezető

Érdeklődésem középpontjában a megismerés rejtélyeinek, ezen belül is a társas megismerés és az emlékezet működésének, mozgatórugóinak megértése áll. Feladatom e területek pszichológiai elméleteinek oktatása, és a hallgatók bevezetése abba, hogy e területek -különös tekintettel a megismerés fejlődésére -, hogyan kutathatóak. Mint a Társas Elmék Kutatócsoport tagjának, kutatásaim fő kérdése, hogyan segíti a gyermeki tanulást az, hogy ‘szakértő’, már kibontakozott megismerő rendszerrel élő társak veszik körül, és aktívan támogatják fejlődését.

Főbb kutatási területek: Tudatelmélet, perspektívaváltás, emlékezet fejlődése, kulturális tudásátadás, társas tanulás

Elérhetőség:

(36-1) 461-2600/5651

kiraly.ildiko@ppk.elte.hu, kiralyi@caesar.elte.hu

Önéletrajz, Publikációs lista

MTMT adatbázis, ORCID iD: 0000-0002-4857-1764

Kurzusok, témavezetés

Oktatott kurzusok:

Szociális kogníció

Kutatások az emlékezetfejlődés területén

Egybefüggő szakmai terepgyakorlat

A megismerési funkciók fejlődése

A fejlődés biológiai beágyazottsága

Témavezetések:

Szakdolgozati munka és doktori képzés keretében a megismerés fejlődésének mérföldköveit feltáró kutatásokba lehet bekapcsolódni. Elsősorban a megismerési funkciók fejlődése, úgymint naiv szociológia, naiv pszichológia, társas tanulás  és az  emlékezet kibontakozásának vizsgálata áll a fókuszban és ezeken keresztül a fejlődés következtében kialakuló funkciók integrációját szeretnénk jobban megérteni. A fejlődéskutatás különböző módszereit alkalmazzuk, de kiemelten játékos, viselkedéses vizsgálatokat végzünk.


Publikációk

Előkészületben:

Andrási, K., Király I. (preprint). “The red spots are now lava, we shouldn’t step on them” – the joint creation of novel arbitrary social contexts in pretend play, PsycArXiv, https://psyarxiv.com/cjqwp

Andrási, K., Schvajda, R., Király, I. (in press). Young children expect pretend object identities to be known only by their partners in joint pretence. British Journal of Developmental Pscyhology

Elek, L., Király I., Szűcs R., Oláh K., & Elekes F. Linguistic but not minimal group membership modulates spontaneous level-2 perspective interference in 8-year-old children. OSF https://osf.io/7qtjs/

Liszkai-Peres, K., Kampis, D., Király, I. (preprint) 3-year-old children’s memory flexibility allows adaptation to an altered context. PsycArXiv, https://psyarxiv.com/9zubc

Oláh, K., Király, I.  (in press). Can group representations based on relational cues warrant the rich inferences typically drawn from group membership? A Commentary on ‘Towards a computational theory of social groups: A finite set of cognitive primitives for representing any and all social groups in the context of conflict’. Behavioral and Brain Sciences

Oláh K., Elekes F., Király I. (preprint). Creating a shared representational space. PsycArXiv: 10.31234/osf.io/g2z74


2022

Bródy, G., Oláh, K., Király, I., Biró S (2022). Individuation of Agents Based on their Psychological Properties in 10-month-old Infants. Infancy, https://doi.org/10.1111/infa.12472

Forgács, B., Gervain, J., Parise, E., Gergely, Gy., Elek, L.P., Üllei, Zs, Király I (2022). Semantic systems are mentalistically activated for and by social partners. Scientific Reports 12, 4866. https://doi.org/10.1038/s41598-022-08306-w

Oláh, K., Király, I. (2022). Representing Social Categories Based on Shared Cultural Knowledge in Adults. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2022 Feb 25;17470218221079206. doi: 10.1177/17470218221079206.


2021

Altınok, N., Király, I., Gergely, Gy. (2021). The propensity to learn shared cultural knowledge from social group members: Selective imitation in 18-month-olds. Journal of Cognition and Development, DOI: 10.1080/15248372.2021.1966013

Elekes F, Király I. (2021): Attention in naïve psychology. Cognition, 206: 104480 https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104480

Király I.  (2021): A fejlődéspszichológia Magyarországon az elmúlt 30 évben. Magyar Pszichológiai Szemle, 76: 1, pp. 229–235. https://doi.org/10.1556/0016.2021.00026

Király, I.: (2021): Changes in the focus of developmental models: From social contexts to social cognition. Book chapter, pp.  In:  Gervain J., Csibra, G., Kovacs, K. (Eds). The multifaceted mind.  Springer

Liszkai-Peres Krisztina, Király Ildikó (2021). Gondolkozás és emlékezés a gyermeknél s a kultúrában, IN: Pszichológia, főszerk.: Pléh Csaba, Akadémiai Kiadó, DOI: 10.1556/9789634546399

Liszkai-Peres, K., Kampis, D., Király I. (2021): The flexibility of early memories: Limited re-evaluation of action steps in 2-year-old infants. Journal of Experimental Child Psychology 203:105046. doi: 10.1016/j.jecp.2020.105046.

Pető, R., Oláh, K., Király I. (2021): Two-year-old children expect native, but not foreign speakers to use the same tool for the same purpose. Frontiers in Psychology: Developmental Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.675595

Rubio-Fernandez, P., Southgate, V., Király I. (2021)  Pragmatics for infants: Commentary on Wenzel et al.  Royal Society Open Science, https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.210247

Tran, T.T., Esseily, R., Bovet, D., Király, I. (2021) One function one tool? A review on mutual exclusivity in tool use learning in human and non-human species.: Frontiers in Psychology: Comparative Psychology,  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.603960


2020

Altınok, N., Hernik, M., Király, I., & Gergely, G. (2020). Acquiring sub-efficient and efficient variants of novel means by integrating information from multiple social models in preschoolers. Journal of Experimental Child Psychology, 195, 104847.

Forgács, B., Gervain, J., Parise, E., Csibra, G., Gergely, G., Baross, J., & Kiraly, I. (2020). Electrophysiological Investigation of Infants’ Understanding of Understanding. Developmental Cognitive Neuroscience,100783, ISSN 1878-9293. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2020.100783.

Király, I., & Oláh, K. (2020). Action selection in imitation: why do we still need the teleological stance? Commentary on ‘The teleological stance: Past, present, and future’by Juvrud and Gredeback. Developmental Science, e12972-e12972.

Pető, R., Elekes, F., Oláh, K. & Király, I. (2020). Apró lépésekkel egy empatikus multikulturális világ felé a szociális kategorizáció társas tanulásban játszott kiemelkedő szerepe révén. Psychiatria Hungarica

Somogyi, E., Tran, T. T. U., Guellai, B., Király, I., & Esseily, R. (2020). The effect of language on prosocial behaviors in preschool children. PloS one, 15(10), e0240028.


2019

Gergely, Gy., Király I. (2019). Natural pedagogy of social emotions. In: D. Dukes and F. Clement (Eds.), Foundations of Affective Social Learning: Conceptualising the Transmission of Social Value. pp.87-113. Cambridge:Cambridge University Press.

Linnert, S., Tóth, B., Nagy, M., Parise, E., & Király, I. (2019). Neural signatures of recognition memory in 10-to 12-month-old infants. Neuropsychologia, 126, 75-81.

Oláh, K., & Király, I. (2019). Young Children Selectively Imitate Models Conforming to Social Norms. Frontiers in psychology, 10.


2018

Galambos, Á., Turcsán, B., Oláh, K., Elekes, F., Gergely, A., Király, I., & Topal, J. (2018). Visual fixation patterns during viewing of half-face stimuli in adults: an eye-tracking study. Frontiers in Psychology, 9, 2478.

Kampis D., Keszei A., Király, I. (2018): Encoding third-person epistemic states contributes to episodic reconstruction of memories. Commentary on Mahr and Csibra: Why do we remember? The communicative function of episodic memory. Behavioral and Brain Sciences 41. pp. 29-30. doi:10.1017/S0140525X1700139X

Kim, Z., Hirte, M., Óturai, G., Király, I., Knopf, M. (2018). A variation of the social context in the warm-up period influences 18-month-olds' imitation. Cognitive Development 45., 105–112. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2018.01.003

Király, I. & Oláh, K. (2018). Encyclopedia Entry on Rational Imitation. In: Vonk, J. & Shackelford, T. (eds.) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer.

Király, I., Oláh, K., Csibra, G., Kovács, Á. M. (2018). Retrospective attribution of false beliefs in 3-year-old children, Proceedings of the National Academy of Sciences. 115 (45), 11477–11482.

Nagy, M., Király, I. (2018). Evidence of relational retrieval, even in the absence of the relational eye movement effect (REME). Consciousness & Cognition https://doi.org/10.1016/j.concog.2018.10.003

Pető, R., Elekes, F., Oláh, K., & Király, I. (2018). Learning how to use a tool: Mutually exclusive tool–function mappings are selectively acquired from linguistic in-group models. Journal of experimental child psychology, 171, 99-112.


2017

Baross, J., Király I. (2017). A természetes pedagógiáról dióhéjban: a kulturális tudás hálójában. Opus et Educatio, Vol. 4. No.1. DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.177

Elekes, F., Varga, M., Király, I. (2017). Level-2 perspectives computed quickly and spontaneously: Evidence from 8 -to 9.5-year-old children. British Journal of Developmental Psychology, 35 (4) 609–622. DOI: 10.1111/bjdp.12201

Király I., Buttelmann, D. (2017) Editorial: Learning in Social Context: the nature and profit of living in groups for development. Frontiers in Psychology, DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00336

Király, I. Takács, Sz., Kaldy, Zs., Blaser, E. (2017). Preschoolers have better memory for text than adults, Developmental Science 20 (3). e12398; Doi: http://dx.doi.org/10.1111/desc.12398

Kupán, K., Krekó., K. Kupán., K., Király I., Topál. J. Miklósi Á., (2017) Interacting effect of two social factors on 18 month-old infants’ imitative behavior: communicative cues and demonstrator presence, Journal of Experimental Child Psychology, 161, 186-194.


2016

Elekes, F., Bródy, G., Halász, E., Király, I (2016). Enhanced encoding of the co-actor’s target stimuli during a shared non-motor task. Quarterly Journal of Experimental Psychology. Doi: 10.1080/17470218.2015.1120332

Elekes, F., Varga, M., & Király, I. (2016). Evidence for spontaneous level-2 perspective taking in adults. Consciousness And Cognition, 41, 93-103.

Király, I., Takács, S., Kaldy, Z., & Blaser, E. (2016). Preschoolers have better long-term memory for rhyming text than adults. Developmental Science.

Oláh, K., Elekes, F., Pető, R., Peres, K., & Király, I. (2016). 3-Year-Old Children Selectively Generalize Object Functions Following a Demonstration from a Linguistic In-group Member: Evidence from the Phenomenon of Scale Error. Frontiers In Psychology, 7.


2015

Kim, Z., Óturai, G., Király, I., & Knopf, M. (2015). The role of objects and effects in action imitation: Comparing the imitation of object-related actions vs. gestures in 18-month-old infants. Infant Behavior And Development, 41, 43-51.

Oláh, K., Kupán, K., Csík, A., Király, I., & Topál, J. (2015). Feature or location? Infants and adults adopt different strategies to search for a hidden toy in an ambiguous task. Infant Behavior And Development, 41, 73-79.


2014

Batta B., Király I., Tompa T. (2014): Automatikus és kontrollált monitorozási folyamatok a forrásemlékezetben. Magyar Pszichológiai Szemle 69:(3) pp. 495-514.

Kampis, D., Király, I., Topál, J. (2014): Fidelity to cultural knowledge an the flexibility of memory in early childhood. IN: Pléh, Cs., Csibra, G., Richerson, P. eds. Naturalistic Approaches to Culture. pp.157-169. Budapest: Akadémiai.

Oláh, K., Elekes, F., Brody, G., Király, I. (2014). Social Category Formation Is Induced by Cues of Sharing Knowledge in Young Children. PLoS ONE, 9(7).


2013

Egyed, K., Király, I., Gergely, Gy (2013): Communicating Shared Knowledge in Infancy, Psychological Science, Vol.24, No 7. pp. 1348-1353. DOI: 10.1177/0956797612471952

Halász E., Király I. (2013): Téves emlékek gyerekkorban – Trauma és befolyásolhatóság, Magyar Pszichológiai Szemle, 68.1. 57-70.

Halász E., Király I.(2013). A narratívum szerepe utánzásos emlékfelidézés során kisgyermekkorban. Pszichológia 33:(3) pp. 223-251. (2013)

Kampis, D., Somogyi, E., Itakura, S., & Király, I. (2013). Do infants bind mental states to agents?. Cognition, 129(2), 232-240.

Kárpáti J., Király I., Kónya A. (2013) A téri szekvencia és a fogalmi sorrend emlékezeti összekapcsolásának fejlődése. Pszichológia 33:(3) pp. 185-204.

Kónya A., Király I. (2013). Előszó : Az emlékezetkutatás ismerős de megoldatlan kérdései: az epizódikus emlékezet és a mentális időutazás. Pszichológia 33:(3) pp. 159-168.

Király, I., Csibra, G., & Gergely, G. (2013). Beyond rational imitation: Learning arbitrary means actions from communicative demonstrations. Journal Of Experimental Child Psychology, 116(2), 471-486.

Nagy Márton, Király Ildikó, Kónya Anikó (2013). Az asszociatív emlékezet fejlődése 6-10 éves és felnőttkor között. 33, 3, 169-184, Pszichológia (Magyar)

Paulus, M., Király, I. (2013). Early rationality in action perception and production? A theoretical exposition. Journal of Experimental Child Psychology, 116, 407-414.

Somogyi, E., Király, I., Gergely, Gy., Nadel, J. (2013). Understanding goals and intentions in low-functioning autism. Research in Developmental Disabilities, 34, 3822-3832.


2012

Elekes F., Király I. (2012). Szelektív utánzás a modell megbízhatóságának függvényében: A modell életkorának szerepe. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(3), 449-466.

Halász,E., Király I.(2012): Az „én tapasztaltam élménye” és emlékezeti idő kibontakozása (2. rész). Pszichológia, 32, (4), 297–316; DOI: 10.1556/Pszicho.32.2012.4.1

Király I., Halász E. (2012): Az „én tapasztaltam élménye” és emlékezeti idő kibontakozása (1. rész). Pszichológia 32 (2). 119-132. DOI: 10.1556/Pszicho.32.2012.2.3

Király, I., Halász, E., Somogyi, E. (2012):The influence of linguistic setting on memory recall in two-three-year-old children. IN: Király I. (ed.): Mosaics on Memory Development and Cultural Learning, pp. 16-40., Budapest: ELTE. ISBN 978 963 284 266 0

Linnert, Sz., Tóth, B., Nagy, M., Tompa, T.,Halász,E., Király I. (2012):How familiarity and novelty modulate the Nc component in 12-month-old infants? An ERP study. IN: Király I. (ed.): Mosaics on Memory Development and Cultural Learning, pp.4-15., Budapest: ELTE. ISBN 978 963 284 266 0

Oláh, K., Elekes, F., Bródy, G. & Király, I. (2012). Social categorization in early childhood: the significance of shared knowledge. In: Mosaics on Memory Development and Cultural Learning, Department of Cognitive Psychology, ELTE, Budapest


2011

Répási É., Halász E., Király I. (2011): A kihallgatási technikák emlékezetre gyakorolt hatása: a szemtanú-emlékezet sérülékenységének bizonyítékai. Alkalmazott Pszichológia 2011/4, 39–62.

Király I. (2011): Figyelj, emlékezz, gondolkodj! – a kognitív képességek fejlődése. In: Danis, I., Farkas, M, Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.). A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Biztos Kezdet Kötetek II. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Gyerekesély projekt, Budapest


2009

Egyed K, Gergely Gy, Király I. (2009): Tanulni másoktól és másokról, Pszichológia, 29. 237-254.

Király, I. (2009). The effect of the model’s presence and of negative evidence on infants’ selective imitation. Journal of Experimental Child Psychology, 102, 14–25.

Király I. (2009): Memories for events in infants: goal relevant action coding. In: Striano, T., Reid, V. (eds.) Social Cognition: Development, Neuroscience and Autism, pp. 113-128. Wiley-Blackwell (ISBN 978 1 4051 6217 3)

Király, I. Kéri R (2009): Kétértelmű eseményekre való emlékezés kisgyermekkorban, Pszichológia, 29. 285-297.


- 2008

Egyed K., Király I. (2008): Mások viselkedésének megértése és az éntudatosság. In: Csépe V. Győri M.- Ragó A. (szerk.): Általános pszichológia 3. 336-356. Budapest: Osiris

Gergely, Gy., Egyed, K., Király, I. (2007). On pedagogy. Developmental Science, 10(1), 139–146.

Gergely György, Egyed Kata, Király Ildikó (2007): A természetes pedagógiáról, In: Csibra Gergely és Gergely György (szerk.) Ember és Kultúra. A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai. 107-126.o. Pszichológiai Szemle Könyvtár 11. Budapest: Akadémiai Kiadó

Jovanovic, B., Király, I., Elsner, B., Gergely, Gy., Prinz, W., Aschersleben, G. (2007). The role of effects for infants’ perception of action goals. Psychologia, 50, 273-290.

Király, I. (2007): A deklaratív emlékezet – epizodikus és önéletrajzi emlékezet. In: Csépe V. Győri M.- Ragó A. (szerk.): Általános pszichológia 2. 236-270. Budapest: Osiris

Király I., Szedlák N.(2007): Eseményre emlékező csecsemő: cél-releváns akciók kódolása, Pszichológia, 2007, (27), 123-135.

Király I. (2005): Az elme mentális modellje, In: Gervain, J., Kovács, K., Lukács, Á. És Racsmány M. (szerk.) (2005) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Budapest: Akadémiai., 296-310.

Király I.(2004): Az emlékezés forrásvidéke és a tapasztalás formái, Café Bábel 45-46. 95-100.

Király I.(2004): Átlépés az örök jelenből a múló időbe, Pszichológia (24), 4, 387-403

Király I. (2004): Gyermekkori amnézia (I): kisgyermekek eseményemlékezetének korlátai, In: Győri M. (Szerk.), Az emberi megismerés kibontakozása (154-171.), Budapest: Gondolat

Király I., Gergely G. (2004): A megfigyeléses tanulás fejlődése, In: Győri M. (Szerk.), Az emberi megismerés kibontakozása (127-153), Budapest: Gondolat

Király, I., Gergely, Gy. (2003). Shifting „goals”: Clarifying some misconceptions about the teleological stance in young infants. Consciousness and Cognition, 12, 773–776.

Király, I., Jovanovic, B., Prinz, W., Aschersleben, G., Gergely, Gy. (2003). The early origins of goal attribution in infancy. Consciousness and Cognition, 12, 752–769.

Gergely, Gy., Bekkering, H., Király, I. (2002). Rational imitation in preverbal infants. Nature, 415, 755-756.

Király I. (2002) Kisgyermekek eseményemlékezetének fejlődése: Utánzás és emlékezet, Budapest: Gondolat Kiadói Kör (ISBN: 963 9500 00 3)

Király I., Szalay Á., & Gergely Gy. (2003): Mit utánzunk és miért: a vak mimikritől a belátásos utánzásig. Magyar Tudomány, 2003/8.

Pléh Cs., Király I., Lukács Á., Racsmány M. (2003): A tér a szavak világában IN: Lukács Á., Király I., Racsmány M., & Pléh Cs. (szerk) (2003): A téri megismerés és a nyelv. Budapest, Gondolat. 7-29. o.

Gergely, Gy., Bekkering, H., Király, I. (2002): Rational imitation of goal directed actions in preverbal infants, Nature Vol. 415. p. 755.

Király I. (2002): Emlékező beszélgetések: Az önéletrajzi emlékezet fejlődésének nyelvi vonatkozásai, In: Racsmány M., Kéri Sz. (szerk.), Architektúra és patológia a megismerésben, Budapest: BIP

Király I.(2001): Kisgyermekek eseményemlékezete, Pszichológia (21) 2. 191-201.

Király I., Gergely Gy. (2001): Intencionális cselekvések utánzásának és teleológiai értelmezésének viszonya csecsemőknél: A racionális utánzás elmélete, In: Kampis Gy., Ropolyi L. (szerk.): Evolúció és megismerés, Typotex, 2001, 105-116.

Király, I., Pléh, CS., Racsmány, M. (2001): The language of space in Hungarian. In: Németh, E.T. (ed.), Cognition in Language Use. Vol. 1. International Pragmatics Association (IPrA), Antwerp, 181-192.

Pléh Cs., Király I., Racsmány M. (2001): Mesterséges téri kifejezések elsajátítása, In: Pléh Cs. – Lukács Á. (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája, BIP-Osiris, Budapest, 153-166.

Kónya A., Király I., Ragó A. (2000): Phenomenological recollection of autobiographical events: the contribution of language and imagery, Consciousness and Cognition 9., S94. 

Pléh Cs., Király I., Racsmány M. (2000): A téri kifejezések fejlődése a magyar nyelvben, Ideggyógyászati Szemle 53., 260-261.

Király I. (1999): Önéletrajzi emlékek narratív szerkezetének vizsgálata, Pszichológia (19.) 4., 417-436

Racsmány M.- Király I. (1998): A study of children's expressions describing spatial relationships in the Hungarian language, In: Working Papers in The Theory of Grammar, Vol. 5. No. 2,Research Institute for Linguistics, HAS, 179-186.

Király I. (1997/1998): Társas tényezők az emlékezetkutatásban: sajátjaink-e az emlékeink?, Magyar Pszichológiai Szemle 37. 559-565.

Király I. Racsmány M. (1997): A jó, a rossz és a bal: gyermekek téri viszonyokat leíró kifejezéseinek kognitív fejlődéslélektani vizsgálata, Magyar Pszichológiai Szemle, 36. 247-258

Király I. (1996): Egy fogalom rétegei, In: Szabó L.-Juhász L. Zs.-Király I.: Kognitív Etnikai Folyamatok, MTA Politikatudományi Intézet Etnoregionális Kutatócsoport, Budapest, 70-96.