Oláh Kata

 

Dr. Oláh Kata
Kutató, Adjunktus

A kutatásaim során azt a kérdést vizsgálom, hogy a kisgyermekek hogyan dolgozzák fel a szociális környezetükkel kapcsolatos információkat, illetve hogyan segíti a fejlődésüket mind a közvetlen, mind a tágabb társas közeg. Ezen belül is kutatásaink elsősorban a következő kérdések megválaszolására irányulnak: mikortól értik meg azt a gyerekek, hogy az emberi társadalmak csoportokba szerveződnek, és az egyes csoportokban a tagok viselkedését eltérő normák irányíthatják? Hogyan sajátítanak el a gyerekek információt másoktól, és a tanulási folyamatokat mennyiben befolyásolják a tanító személy különböző tulajdonságai? Hogyan értik meg a gyerekek, hogy mások fejében a sajátjukétól eltérő információk, vélekedések lehetnek, és a másik viselkedését ennek tükrében kell értelmezni?

Elérhetőség:

(36-1) 461-2600/5610

olah.katalin@ppk.elte.hu

Önéletrajz

MTMT adatbázis

 

Oktatott kurzusok, témavezetés

 

Oktatott kurzusok:

Kognitív Pszichológia 2. (PSZB17-112)

Kutatási terepgyakorlat az általános pszichológia területén (PSZB17-114)

Kutatási terepgyakorlat a fejlődéspszichológia területén (PSZB17-222)

Szociális kogníció és tudat (PSZM17-KF-105)

Introduction to Cognitive Psychology for Linguists (Bécsi Egyetem)

Témavezetések:

Terepgyakorlat, illetve szakdolgozati munka keretében a szociális megismerés különböző területeit érintő kutatásokba lehet bekapcsolódni. Elsősorban a következő témákkal foglalkozunk mind gyerekek, mind felnőttek esetében: társadalmi kategorizáció, társas tanulás, tudatelmélet, illetve ezek kapcsolata. Alapvetően viselkedéses vizsgálatokba lehet bekapcsolódni (gyerekeknél pl. utánzás, egyszerű választási helyzetek, nézési idő elemzése; felnőtteknél reakcióidő-mérés, emlékezeti feladatok).


Publikációk

Előkészületben:

Elek, L., Király I., Szűcs R., Oláh K., & Elekes F. Linguistic but not minimal group membership modulates spontaneous level-2 perspective interference in 8-year-old children. OSF https://osf.io/7qtjs/

Oláh, K., Király, I.  (in press). Can group representations based on relational cues warrant the rich inferences typically drawn from group membership? A Commentary on ‘Towards a computational theory of social groups: A finite set of cognitive primitives for representing any and all social groups in the context of conflict’. Behavioral and Brain Sciences

Oláh K., Elekes F., Király I.: Creating a shared representational space. PsycArXiv: 10.31234/osf.io/g2z74


2022

Bródy, G., Oláh, K., Király, I., Biró S (2022). Individuation of Agents Based on their Psychological Properties in 10-month-old Infants. Infancy, https://doi.org/10.1111/infa.12472

Oláh, K., Király, I. (2022). Representing Social Categories Based on Shared Cultural Knowledge in Adults. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2022 Feb 25;17470218221079206. doi: 10.1177/17470218221079206.


2021

Kiss, O., Oláh, K., Fehér, L. J., & Topál, J. (2021). Social categorization based on permanent versus transient visual traits in neurotypical children and children with autism spectrum disorder. Scientific reports, 11(1), 1-12.

Petõ, R., Oláh, K., & Király, I. (2021). Two-Year-Old Children Expect Native, but Not Foreign Speakers to Use the Same Tool for the Same Purpose. Frontiers in Psychology, 12.


2020

Király, I., & Oláh, K. (2020). Action selection in imitation: why do we still need the teleological stance? Commentary on ‘The teleological stance: Past, present, and future’by Juvrud and Gredeback. Developmental Science, e12972-e12972.

Pető, R., Elekes, F., Oláh, K. & Király, I. (2020). Apró lépésekkel egy empatikus multikulturális világ felé a szociális kategorizáció társas tanulásban játszott kiemelkedő szerepe révén. Psychiatria Hungarica


2019

Oláh, K., & Király, I. (2019). Young Children Selectively Imitate Models Conforming to Social Norms. Frontiers in psychology, 10.

Gergely, A., Petró, E., Oláh, K., & Topál, J. (2019). Auditory–Visual Matching of Conspecifics and Non-Conspecifics by Dogs and Human Infants. Animals, 9(1), 17.


2018

Galambos, Á., Turcsán, B., Oláh, K., Elekes, F., Gergely, A., Király, I., & Topal, J. (2018). Visual fixation patterns during viewing of half-face stimuli in adults: an eye-tracking study. Frontiers in Psychology, 9, 2478.

Király, I., Oláh, K., Csibra, G., Kovács, Á. M. (2018). Retrospective attribution of false beliefs in 3-year-old children, Proceedings of the National Academy of Sciences. 115 (45), 11477–11482.

Király, I. & Oláh, K. (2018). Rational Imitation. In: Vonk, J. & Shackelford, T. (eds.) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer.

Pető, R., Elekes, F., Oláh, K., & Király, I. (2018). Learning how to use a tool: Mutually exclusive tool–function mappings are selectively acquired from linguistic in-group models. Journal of experimental child psychology, 171, 99-112.


2017

Oláh, K., Topál, J., Kovács, K., Kis, A., Koller, D., Park, S. Y., & Virányi, Z. (2017). Gaze- following and reaction to an aversive social interaction have corresponding associations with variation in the OXTR gene in dogs but not in human infants. Frontiers in psychology, 8.


2016

Broesch, T., Rochat, P., Olah, K., Broesch, J., & Henrich, J. (2016). Similarities and Differences in Maternal Responsiveness in Three Societies: Evidence From Fiji, Kenya, and the United States. Child development, 87(3), 700-711.

Oláh, K., Elekes, F., Pető, R., Peres, K., & Király, I. (2016). 3-Year-Old Children Selectively Generalize Object Functions Following a Demonstration from a Linguistic In-group Member: Evidence from the Phenomenon of Scale Error. Frontiers In Psychology, 7.

Oláh, K., Elekes, F., Turcsán, B., Kis, O., & Topál, J. (2016). Social Pre-treatment Modulates Attention Allocation to Transient and Stable Object Properties. Frontiers in psychology, 7.


2015

Oláh, K., Kupán, K., Csík, A., Király, I., & Topál, J. (2015). Feature or location? Infants and adults adopt different strategies to search for a hidden toy in an ambiguous task. Infant Behavior And Development, 41, 73-79.

Kushnick, G., Hanowell, B., Kim, J. H., Langstieh, B., Magnano, V., & Oláh, K. (2015). Experimental evidence for convergent evolution of maternal care heuristics in industrialized and small-scale populations. Royal Society open science, 2(6), 140518.


2014

Oláh, K., Elekes, F., Brody, G., Király, I. (2014). Social Category Formation Is Induced by Cues of Sharing Knowledge in Young Children. PLoS ONE, 9(7).

Sümegi, Z., Oláh, K., & Topál, J. (2014). Emotional contagion in dogs as measured by change in cognitive task performance. Applied Animal Behaviour Science, 160, 106-115.

Topál, J., Kis, A. & Oláh, K. (2014) Dogs’ Sensitivity to Human Ostensive Cues: A Unique Adaptation? In: Kaminski, J. & Marshall-Pescini, S. (eds). The Social Dog.


2012

Oláh, K., Elekes, F., Bródy, G. & Király, I. (2012). Social categorization in early childhood: the significance of shared knowledge. In: Mosaics on Memory Development and Cultural Learning, Department of Cognitive Psychology, ELTE, Budapest